محل تبلیغات شما
کم توانی ذهنی چیست؟ بهتر است بدانیم برای این افراد دیگر عبارت عقب مانده ی ذهنی” استفاده نمی شود. بر طبق استاندارد جهانی، عبارت کم توان ذهنی جایگزین اصطلاح عقب مانده ی ذهنی شده است. برای آسان تر شدن تعریف کم توانی ذهنی، بهتر است ابتدا خصوصیات کلیدی آن را بشناسیم. از نظر علمی، فرد کم توان ذهنی دو ویژگی اصلی زیر را دارد: الف) کارکرد ذهنی” یا هوش” پایین تر از حد میانگین جامعه ب) مشکل یا کمبود در رفتارهای سازشی” یا مهارت های لازم برای زندگی روزمره» حالا

کودک کم توان ذهنی

کم ,ذهنی ,توان ,ذهنی” ,تر ,ی ,کم توان ,توان ذهنی ,بهتر است ,مانده ی ,کم توانی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

اسکواش ایران من خیلی خستم... آموزشگاه جاوید (مجتمع فنی جاوید)